1

تخته نرد شرطی for Dummies

News Discuss 
در مواقع دیگر ، بهترین راهبرد ممکن است این باشد که سعی کنید حریف را تا حد امکان عقب نگه دارید و جلوی پیشرفت چکرهای او را بگیرید. همچنین ، اگر یک بازیکن با امتیاز پایین دور کامل را بازی کند ، باید بسیار مشکوک باشید. که توسط اداره می https://wtbhdrg.cf/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story