1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست کلیشه‌های گوناگونی چه از طرف دگرجنسگرایان و همجنسگرایان و چه از طرف سایر دگرباشان جنسی، علیه دوجنسگرایان اعمال شده‌است. کلیشه‌هایی مثل اینکه دوجنسگرایان یا همجنسگرا هستند یا دگرجنسگرا و اصولاً مفهوم دوجنسگرایی وجود ندارد. همچنین مانند اینکه افراد دوجنسگرا در پیدا کردن هویت خود سردرگمند و درنهایت https://amara.org/en/profiles/profile/m5e27_l6qXb8W-XjqW3rbDTMqrJIW8JBaoG8yQB6Ao4/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story