1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
شبنم، بایسکشوال است و از تجربه‌های عشق خود می‌گوید به عنوان مثال، آریستوفان آنها را euryprôktoi به معنای "آب های پهن" می نامد و آنها را مانند زنان به تصویر می کشد. بر عکس هم هست، زنی یا دختری که عاشق یا کشش به بای سکشوال های مرد میشه https://www.mobypicture.com/user/u1cteas807

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story