1

راهنماهای برتر عزت نفس عزت نفس

News Discuss 
عزت نفس از موقعیتی به موقعیت دیگر، از روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت متفاوت است. برخی از افراد با دوستان و همکاران احساس آرامش و مثبتی می‌کنند، اما با غریبه‌ها احساس ناراحتی و خجالت می‌کنند. به منظور کاهش انتقاد درونی از خود و انگیزه پیدا کردن برای افزایش عزت نفس، عادت‌های انگیزشی https://www.janbalaghi.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story