1

5 عنصر ضروری برای قانون جذب -

News Discuss 
! و بهتر است بگویم به اندازه کافی متعهد به تکرار روند نبوده اند. باید متعهد شوی فقط به آن زبان صحبت کنی حتی اگر در آغاز کلمات اندکی را بدانی، حتی اگر نتوانی منظورت را بفهمانی. ابتدا برای بیان هر کلمه مجبوری فکر کنی اما هرچه بیشتر به این https://cristiano9kxj.blogocial.com/--47925914

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story