1

دیدگاه بی طرفانه از عزت نفس عزت نفس

News Discuss 
اگرچه رسیدن به پیروزی و عبور از خط پایان به عنوان نفر اول، در هر کاری بسیار لذت‌بخش است، اما باید به کودکتان آموزش دهید که قرار نیست همیشه در همه کارها نفر اول باشد. ما را از انجام کاری منصرف کنند و یا به انجام آن کار تشویق کنند، https://kingslists.com/story13423884/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story